VARNOSTNE NALEPKE IN TABLICE 


 Št.  Izdelek,dimenzije:  
   POŽARNI ZNAKI
 Varnostne nalepke in tablice
 DPT001  Gasilnik, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 125x125 mm, 150x150 mm, 200x200 mm, 250x250 mm   Znak.jpg
 DPZ001  590x210mm PVC
 Dovoznapottabla.jpg
 PZ001

 Gasilnik, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 125x125 mm, 150x150 mm, 200x200 mm, 250x250 mm

gasilnik.gif
 PZ002

 Pesek za gašenje, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 125x125 mm, 150x150 mm, 200x200 mm, 250x250 mm

 pesek_za_gasenje.gif
 PZ003

 Hidrant, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 125x125 mm, 150x150 mm, 200x200 mm, 250x250 mm

hidrant.gif
 PZ004

 Eurohidrant, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 125x125 mm, 150x150 mm, 200x200 mm, 250x250 mm

eurohidrant.gif

 PZ005

 

 

 

 

 

 Ročni javljalec požara  Rocnijavljalec.png

 PZ006

 

 

 

 

 

 Požarna hupa Pozarna_hupa.png
 PZ007  Odstrani steklo odstr.steklo.gif
 PZ008  V primeru požara razbij steklo
v_primeru_poz.razbij_steklo.gif
   REŠEVALNI ZNAKI
 
 RZ001

 Smer rešitve - naravnost, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm

smer_resitve-nar.gif
 RZ002

 Smer rešitve - levo, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm

smer_resitve-levo.gif
 RZ003

 Smer rešitve - desno, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm

smer_resitve-desno.gif
 RZ004

 Smer rešitve - levo gor, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm

smer_resitve_gor-levo.gif
 RZ005

 Smer rešitve - desno gor, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm

smer_resitve_gor-desno.gif
 RZ006

 Smer rešitve - levo dol, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm

smer_resitve_dol-levo.gif
 RZ007

 Smer rešitve - desno dol, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm

 smer_resitve_dol-desno.gif
 RZ008

 Smer naravnost, levo, desno, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x200 mm

smer_vse.gif
 RZ009

 Smer levo - desno gor, levo - desno dol, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x200 mm

smer_levo-desno-gor-dol.gif
 RZ010

Zbirno mesto:

tabla PVC dim. 30x30 ter 40x40,

tabla aluminij dim. 40x40,

prometna tabla dim. 40x40

zbirno_mesto.gif
 RZ011

 Prva pomoč, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x200 mm

prva_pomoc.gif
 RZ012

 Omarica prva pomoč, PVC tabla ali nalepka

omarica_prve_pomoci.gif
 RZ013

 Izhod, PVC tabla ali nalepka

izhod.gif
 RZ014

 Zasilni izhod, PVC tabla ali nalepka

zasilni_izhod.gif
   ZNAKI PREPOVEDI
 
 ZP001

 Dostop za nepooblaščene osebe je prepovedan, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

dostop_nep._osebe.gif
 ZP002

 Nezaposlenim vstop prepovedan, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

nezap._vstop_prep.gif
 ZP003

 Prehod prepovedan, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

prehod_prep.gif
 ZP004

 Prepovedano kajenje, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

 

prep.kajenje.gif
 ZP005  Zadrževanje v delovnem območju stroja prepovedano, PVC nalepka
zad.v_delovnem_obm._prep.gif
   OPOZORILNI ZNAKI  
 OZ001

 Pozor! Splošna nevarnost, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

plosna_nevarnost.gif
 OZ002

 Pozor! Delo na cesti, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

delo_na_cesti.gif
 OZ003

 Pozor! Eksplozivna snov, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

eksplozivna_snov.gif
 OZ004

 Pozor! Viličar obratuje, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

pozor_vilicar_obratuje.gif
 OZ005  Pozor vnetljivo  pozor_vnetljivo.png
   ZNAKI OBVEZNOSTI
 
 ZOBV001

 Obvezna uporaba gumijastih rokavic, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

obv.uporaba_rokavic.gif
 ZOBV002

 Obvezna uporaba varnostne čelade, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

obv._uporaba_celade.gif
 ZOBV003

 Obvezna uporaba zaščite ušes, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

 obv.uporaba_za_usesa.gif
 ZOBV004

 Obvezna uporaba zaščitnega pasu, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

obv.uporaba_zasc.pasu.gif
 ZOBV005

 Obvezna uporaba zaščitnih čevljev, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

obv.uporaba_zasc.cevljev.gif
 ZOBV006

 Obvezna zaščita oči, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

obv.uporaba_zasc.oci.gif
 ZOBV007

 Upoštevaj navodila, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,...........

PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm

upostevaj_navodila.gif
   ZNAKI ZA ELEKTRIKO
 
 ZE001 Električna strela
elektr.strelica.gif
 ZE002  Glavno stikalo
gl.stikalo.gif
 ZE003  V slučaju požara izklopi električni tok
v_slucaju_poz._izkl.el.tok.gif
 ZE004  Električna strelica
 Elektri.strelica.gif
 ZE005  Izkop v sili
 izklop_v_sili.gif
 ZE006  Glavno stikalo
 glavno_stikalo.gif
 ZE007  Ozemljitev  ozemljitev.gif
 ZE008  Pozor ne vključuj delo na napravi
 pozor_ne_vkljuuj.gif
 ZE009  Pozor visoka napetost  pozor_visoka_napetost.gif
 ZE010  Pozor!Ne dotikajte se el.naprav  pozor_ne_dotikajte.gif
 ZE011  Varnostna pravila
 varnostna_pravila.gif
   NAVODILA  
 NAV001  Napotilo uporabnikom
napotilo_uporabnikom.gif
 NAV002  Znaki za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
 znaki_za_alarmiranje.gif
 NAV003  Znaki za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč - CL
znaki_za_alarmiranjeCL.gif
 NAV004  Navodila za delo na stružnici struznica.png
 NAV005  Navodila za delo z vrtalnim strojem struznica.png
 NAV006  Navodila za delo z krožno žago struznica.png
 NAV007  Navodila za delo s strojinimi   škarjami vrtalni_stroj.png
 NAV008  Navodila za varno delo na eksenterski stiskalnici vrtalni_stroj.png
 NAV009  Navodila za varno delo na strojnih škarjah vrtalni_stroj.png
   ZNAKI ZA PLIN
 
 ZPL001  Znaki za plinsko postajo
plinska_postaja.gif
 ZPL002  Glavna plinska požarna pipa
glava_plinska_poz.pipa.gif
 ZPL003  Glavna plinska zaporna pipa glavna_plinska_zap.pipa.gif
 ZPL004  Plinska požarna pipa
plinska_zap.pipa.gif
   ZNAKI ZA GRADBIŠČA
 
 ZGR001  Gradbiščna tabla 10 znakov
 pozor_gradbisce_10znakov.gif
 ZGR002  Gradbiščna tabla 4 znaki
 pozor_gradbisce_4znaki.gif
 ZGR003  Pozor! Gradbišče
 pozor_gradbisce.gif