KAKO Z GASILNIM APARATOM GASIMO

 

Gasilni aparat vedno namestimo na vidno in dostopno mesto v bližini izhodnih vrat.

KAKO TOREJ GASIMO?

- Pred gašenjem električnih in plinskih naprav je treba izklopiti elektriko oziroma zapreti dovod dima.

 

1. Gasimo vedno v smeri vetra.

 

smer_vetra.gif

 

2. Gasiti začnemo na sprednjem robu požara.

 

zaetek_gaenja.gif

 

3. Iztekajočo tekočino začnemo gasiti zgoraj in nadaljujemo spodaj.

 

gaenje_tekoine.gif

 

4. Po zaključenem gašenju se vedno prepričamo, da je požar resnično pogašen.

zakljuek_gaenja.gif

 

5. Poskrbimo za ponovno polnjenje izpraznjenega gasilnika, kar lahko opravijo le pooblaščeni serviserji!

polnjenje_gasilnika.gif