NADZEMNI HIDRANTI

 

Nadzemni hidranti se uporabljajo večinoma v predelih mest, kjer ne ovirajo mestne infrastrukture. Nadzemni hidrant se vgrajuje na že obstoječe cevovode. Pri gašenju požarov omogoča hiter in enostaven pristop odvzemanja vode. Hidranti se vgrajujejo za posredno ali neposredno gašenje požara na objektih, kjer je velika nevarnost pred požari. Spekter uporabnosti zajema celotno lesno industrijo, industrijo celuloze in papirja, pohištveno industrijo, bolnice, sejmišča, gledališča, športne objekte, marine, hotele,...

Nudimo tudi popravilo nadzemnih hidrantov.
Popravila hidrantnih ventilov.
Popravila hidrantnih cevovodov.
Označitev hidrantov.
Napeljava hidrantnih cevovodov.


 

hidrant2.gif