PODZEMNI HIDRANTI

 

Podzemni hidrant je namenjen za hitro uporabo v primeru požara. Vgrajuje se na območjih, kjer ni prostora za nadzemne hidrante oziroma bi nadzemni hidranti ovirali pretok prometa. Zaradi svojih konstrukcijskih in vgradnih prednosti, kot so poškodbami in nepooblaščeno uporabo, pa se pogosto uporabljajo tudi na vseh ostalih površinah.

Nastavek_podzemni_hidrant.gif